andre

Andre tilgjenglige foredrag:

KUNSTBIENNALER: Introduksjon til KUNSTBIENNALEN I VENEZIA, DOCUMENTA i Kassel,

SKULPTURPROSJEKT MÜNSTER og MOMENTUM i Moss

SKULPTURLANDSKAP NORDLAND. Skulpturer plassert i landskapet i 34 kommuner i

Nordland, i tillegg til en i Troms, mellom 1992 – 2015, av 35 internasjonale

kunstnere fra 18 forskjellige land.

 

  • KUNSTSCENEN i Oslo. En vandring bland aktuelle utstillinger i Oslos museum, gallerier og

alternative utstillingsplasser.

 

  • KUNST OG SAMFUNN, 6 foredrag

Kurset tar for seg de viktigste epokene og ismene innen bildekunst, litteratur

og musikk fra romantikken til samtidskunsten. Målet er å gi en dypere

forståelse av fellestrekkene ved disse kulturuttrykk, og hvordan fortidens

retninger preger dagens kunstpraksis.