modernismenogpostmodernismen

Frittstående foredrag, 2 x 45 min, pluss tid for spørsmål og diskusjoner

MODERNISMEN - POSTMODERNISMEN

Fra modernismens gjennombrudd i kunsten og frem til postmodernismen på 1980-tallet

.

SALONGKUNSTEN, REALISMEN. Forandringer i samfunnet – forandring i kunsten: Fra

akademisk salong maleri mot modernismen – Hvordan forandres billedkunstens

stiluttrykk og temaer av samfunnsutviklingen på 1800-tallet? – Eksempler fra den

offisielle, akademiske kunsten med sine historiske, mytologiske og religiøse

motiv til Barbizon-skolens landskaper og realismens hverdagsmotiver.

 

IMPRESJONISMEN. Øyeblikkets stemningskunst. Hvordan fange abstrakte begreper som tid,

atmosfære og lyset i et maleri? Et sjokk og skandale bland den parisiske

borgerklassen.

POINTILLISMEN. POSTIMPRESJONISMEN 1. Fra oppløsning og lysviberasjoner til

formfasthet og bevisst billedbygning.

• SYMBOLISMEN, ART NOUVEAU, 1870 – 1900 Sjelens landskap. Reaksjonen mot utviklingen

av det moderne samfunnet og den realistiske kunsten. Med hjelp av symboler

å synliggjøre i verkene den ikke synlige virkeligheten.

• POSTIMPRESJONISMEN 2. FAUVISMEN, EKSPRESJONISMEN. 1890 – 1920-tallet.

Heftige penselstrøk, dristige farger og aggressive linjer i uttrykkets tjeneste.

Virkemidlenes egenverdi. Fra inntrykk og iakttakelse til uttrykk for følelser,

lidenskap og det subjektive.

 

• KUBISMEN, FUTURISMEN. En ny systematisering av rommet i billedflaten. Fornektelsen av

det konvensjonelle perspektivet og konsekvent belysning, 1907- 1920-tallet.

 

• PICASSO (1881 -1973) – Hans liv og kunst gjennom mange desennier.

 

• KONSTRUKTIVISME og SUPREMATISMEN i Russland, DE STILJ i Nederland, BAUHAUS I

Tyskland. Fra figurasjon og abstraksjon mot den nonfigurative billedkunsten.

Design og arkitektur; mot Funksjonalismen: ”Less is more” - ”Form follows

function”.

DADAISMEN, METAFYSISKE SKOLEN, SURREALISMEN. 1916 – 1940-tallet.

Protester mot 1. verdenskrigens meningsløshet og den moderne sivilisasjonens

verdier. Anti-kunst og søken etter en annen virkelighet: Et alternativ til den

rasjonelle og fornuftige virkeligheten i det moderne samfunnet - Kan

kunstnerne klare å skape en ny ”over virkelighet” og frigjøre mennesket og

sinnet gjennom sin kunst? En dyrkelse av drømmenes billedspråk, det tilfeldig

uttrykket og de intuitive skapende prosessene.

 

SOSIALISTISK REALISME.(NASJNALSOSIALISMEN) i Tyskland, Sovjetunionen, Italien.

Politiske forfølgelser av kunstnerne i Europa.

- New York overtar som nytt kunstsentrum rund 1945.

- Muralmaleriet i Mexico.

 

NEW YORK SKOLEN

 

• ABSTRAKT EKSPRESJONISME. Samlebegrep for de forskjellige nonfigurative retningene

innenfor maleriet i 1940-, 1950- og 1960-årene, der farge, form og malemåte er

de viktigste uttrykks- og meningsbærerne elementene. Inndelning i

- ACTION PAINTING (handlingsmaleri): Malemåte der fargen dryppes på eller slynges ut

over lerretet. Billedstrukturen oppstår som følge av den intuitivt styrte

maleprosessen.

- COLOURFIELD PAINTING (fargeflate-maleri): Retning innenfor den abstrakte

ekspresjonismen på 1960-årene, der fargen som ren utrykksbærer dekker store

flater av lerretet.

 

• HARD EDGE PAINTING, MINIMALISMEN. Nonfigurativ retning fra 1960- og 1970- årene.

Typisk er sterkt innbyrdes avgrensede, ofte geometriske fargeflater. Knivskarpe

kanter, ingen dybdeillusjon, jevnt påført maling uten synlige og personlige

penselstrøk. Ingen tilfeldig improvisasjon. Redusering av kunstverkets innhold og

form til et enkelt og knapt formspråk. Gjentagelsen av verkets hovedsakelige

geometriske grunnstruktur. Fjerner all illusjon, metaforikk og symbolikk.

Autonomt.

 

• POP ART 1960-tallet, USA, Storbritannia, Norge. Kunstretning som oppstod i 1960-årene.

Visualiserer det moderne massemedie- og forbrukersamfunnet. Kunstnerne

benyttet seg av materialer som avisutklipp, reklamebrosjyrer og merkevarer.

• FOTOREALISMEN, (SUPERREALISMEN). Motbevegelse til den Abstrakte Ekspresjonismen.

1960 - årene. Figurative malerier med en overtydelig nøyaktig fremstilling.

KINETISK KUNST. Virkelig bevegelse i kunsten. OP KUNSTEN; farge- og bevegelsesvirkninger

på 2-D strukturer som kan oppfattes som plastiske (3-D).

 

LYS KUNST - PERFORMANCE - LAND ART på 1960- og 1970-tallet.

Dematerialisering av kunstobjektet. Kunsten ut av museer og institusjoner.

 

KONSEPTKUNSTEN. 1970-årene - Bevegelse bort fra kunst oppfattet som noe visuelt,

håndverksmessig og objekt basert, til en kunst forstått mer som IDÉ, HANDLING,

PROSESS.

 

KVINNELIGE KUNSTNERE på 60- og 70-tallet. «FEMINISME», Forandringer i kvinnelige

kunstneres posisjon i et postmodernistisk perspektiv. Ny politisk og feministisk

bevissthet. Fra modernismens formalisme til kunst om kvinners erfaringer,

virkelighe og liv.

 

 

• POSTMODERNISMEN. Bruddet med modernismens 100-årige dominans i billedkunst,

arkitektur og design på 1980-tallet i Norge. Neoekspresjonismen i Tyskland,

Transavantgarden i Italia, New image painting i Storbritannia og USA

 

 

 

SAMTIDSKUNSTEN, 1990- tallet til i dag. Se egen liste over kurs og frittstående foredrag.