kurs

 

 

Samtidskunsten er like uoversiktlig og varierende som samfunnet for ovrig. For å få en overblikk og gjøre dagens kunst mer forståelig kan denne foredragsserien vare til god hjelp.

 

Foredragsrekken

KARAKTERISTISKE TREKK I SAMTIDSKUNSTEN 1985 - 2018. 5 foredrag.

 

1. SPESIFIKKE TENDENSER, NYE VIRKEMIDLER OG UTRADISJONELL MATERIALBRUK

Hvordan skiller seg dagens kunst fra modernismens og fra tidligere tiders kunst? Hvilke er de mest sentrale tendensene i samtidskunsten? Hvordan forholder vi oss til et samtida verk i en kunst som mangler en dominerende kunstretning og en ferdig utarbeidet fortolkningsteori? Hva og hvem avgjør i dag om et verk er vellykket eller ikke? Finnes det egne kvalitetskriterier her? Hvilke virkemidler blir brukt av dagens kunstnere for å vekke interesse og formidle et budskap? Hva ønsker egentlig dagens kunstnere å oppnå med sin kunst?

 

2. AKTUELLE TEMAER OG PROBLEMSTILLINGER I SAMTIDSKUNSTEN

Samtidskunsten kommenterer ofte dagens samfunn. Hvilke aktuelle politiske, sosiale og

filosofiske problemstillinger er aktuelle i dagens kunst?

Noen av temaene i foredraget: Politikk, makt og vold, miljø, kropp, identitet, det abjekta og avvikende, det flerkulturelle, død og forgjengelighet, populærkulturen, forbrukersamfunnet, det magiske og mytologiske.

 

3. NYE UTTRYKKSFORMER, DEL 1 - DET MANGFOLDIGE SAMTIDSMALERIET

I dag ser vi et fornyet interesse for maleriet og maleribegrepet tøyes i det uendelige. Det finnes endeløse innfallsvinkler for å nærme seg maleriets identitet i dag og de forskjellige maleriske uttrykksformene er utallige. Her gis en overblikk over noen av disse mange tilnærmingsmåtene i dagens maleri og en sammenfatting av de mest typiske trekkene i de forskjellige maler-kategoriene.

 

4. ANDRE UTTRYKSFORMER OG TEKNIKKER - DEL 2

Vi undersøker det særegne med dagens skulpturer/objekter. Aktuelt igjen er også collage, tegning, performance, landart, tekst- basert kunst og installasjoner. Det samtida fotografiet bryter også nye baner og kan deles inn i fem forskjellige kategorier.

 

5. ANDRE UTTRYKSFORMER OG TEKNIKKER - DEL 3

Vi ser på teknisk basert kunst, CD-rom kunst, animasjon, videokunst, lyd- og lyskunst. Nye medier er også kunst som forskning og kunstformen relasjonell estetikk. Vanlig er også kunst på tvers der grenser mellom kunst og design/mote/reklame/graffiti/arkitektur etc. viskes ut.

 

Alle foredrag er dobbelforedrag, 2 x 45 min. pluss tid for spørsmål og diskusjon.

 

Frittstående foredrag og forskjellige temaer og medier i samtidskunst ligger under foredrag.